Färöarna, the land of maybe Sultan Qabus ibn Said Västafrika på väg Folkliv i Burma
Mer
Om mig

 

 

Bergsgorillan

 

Bergsgorillan förekommer i två från varandra skilda områden i östra Afrika, i Virungabergen i gränsregionen mellan Kongo, Rwanda och Uganda samt i Bwindis nationalpark i sydvästra Uganda. Bergsgorillan lever, i större utsträckning än övriga gorillor, på marken och livnär sig i motsats till sina släktingar främst av blad. Bergsgorillans bestånd uppskattas till ca 880 individer, varav ca 400 finns i Bwindis nationalpark. Bergsgorillor lever som andra gorillor i grupper. Vanligen bildas gruppen av en vuxen hane, flera vuxna honor och deras ungdjur.

Låt oss besöka grupperna Habinyanja och Rushegura i Bwindis nationalpark.