Färöarna, the land of maybe Sultan Qabus ibn Said Västafrika på väg Folkliv i Burma
Mer
Om mig

 

 

Övergivna platser

 

Övergivna platser, skapande förstörelse i ett Sverige i omvandling var ett projekt som Jan Jörnmark startade år 2005 i vilket han bl.a. dokumenterade övergivna industrimiljöer i Sverige. Efter att ha sett foton från detta  projekt och bott i byn Khaiwkan utanför Mouang Ngoi i norra Laos, kan jag konstatera att skapande förstörelse även kan förekomma i ett land dominerat av jordbruk.

Välkommen till en by med minoritetsfolket Khmu, isolerad högt

upp i bergen, där de sista invånarna bara kommer att bo några få månader till, innan den slutligen fyttas till ny ort med landsväg.